Brand in Uw bedrijf en/of woning is een altijd aanwezig risico. Vrijwel iedere brand kan geblust worden. Het is dus van groot belang dat U Uw blusmiddelen goed heeft geregeld!

Wat is Brand?:

Brand kan alleen ontstaan of in stand gehouden worden door de aanwezigheid van de volgende drie elementen:

1. Zuurstof

2. Brandbare Stof

3. Ontbrandingstemperatuur

Wanneer één van deze elementen wordt weggenomen (=blussen) dan gaat de brand uit. Tijdens het blussen met kleine blusmiddelen neemt U de zuurstof weg en/of verlaagt U de temperatuur.

Door het blussen van een kleine beginnende brand wordt een uitbreiding naar een grote brand voorkomen. Bovendien is de schade nog beperkt gebleven en kan een bedrijf in de meeste gevallen nog functioneren. Ook is de veiligheid van de aanwezige personen in het gebouw tijdens de ontruiming groter dan bij een grote uitbreidende brand.

Totalcare Brandbeveiliging heeft een aantal series hoogwaardige kleine blustoestellen welke voldoen aan de eisen en normen volgens het RTK (Rijks Type Keurmerk).

De blustoestellen zijn er in verschillende uitvoeringen en met verschillende inhoud, o.a.:

* Poederblussers

* Schuimblussers

* Koolzuursneeuwblussers (ook wel Co2 blussers genaamd)

* Blusdekens

* Brandslanghaspels & Haspelkasten

* Brandbluswagens

* Brandblusaanhangwagen

De blusmiddelen zijn vervolgens ook weer onder te verdelen in brandklassen en inhoud.

Brandblusmiddelen

TOTALCARE

Brandbeveiliging

One for Safety 
Safety for All

Tevens zijn er speciale kasten en boxen te leveren voor het ‘wegwerken’ van slanghaspels en het (buiten) ophangen van blustoestellen.

 

Totalcare Brandbeveiliging adviseert U graag bij de keuze en plaatsing van de blusmiddelen in Uw bedrijfspand en/of woning.

Brandklasse

Brandstof

Voorbeelden

Blusstoffen

 

Vaste stoffen (niet smeltend)

Hout, papier, kunststof, textiel

Water, zand, blusdeken, sproeischuim en ABC-poeder

 

Vloeibare stoffen (smeltende vaste stoffen)

Olie, verf, benzine, diesel, alcohol

BC-poeder, zand, ABC-poeder, blusdeken en kooldioxide

 

Gassen

Propaan, LPG, butaan, aardgas,  acetyleen

BC-poeder, ABC-poeder en kooldioxide

 

Metalen

Natrium, kalium, magnesium, aluminium

D-poeder

E

Ongeklassi-ficeerd elektrische installaties

Transfor-matoren, generatoren, schakelkasten

Kooldioxide, ABC-poeder, BC-poeder, nieuwe schuimsoorten