De omgeving waar organisaties zich in begeven wijzigt continu.

De afgelopen jaren volgden deze wijzigingen elkaar steeds sneller op en daarmee is hun invloed toegenomen. Daarnaast spelen de economische ontwikkelingen een belangrijke rol. Organisaties zullen, om hun doelstellingen nu en in de toekomst te kunnen halen, op deze ontwikkelingen moeten reageren en anticiperen. Bedrijven zullen zich daarom steeds meer gaan richten op hun kernactiviteiten.
Hierdoor zal er meer uitbesteedt worden en neemt het inkoopvolume toe.

Ook zullen de bedrijven steeds meer moeten kijken naar hun grootste kapitaal “het personeel” en zullen, meer nog dan voorheen, voorwaarden moeten scheppen voor het personeel waardoor het welbevinden toeneemt.

Speciaal voor uw bedrijf
zetten wij een bedrijfshulpverleningsorganisatie op, dat wil zeggen dat wij ervoor zorgen dat uw hele organisatie aangepast wordt aan de eisen van de bedrijfshulpverlening. Wij zorgen daarbij voor maatwerk speciaal op uw bedrijf en bedrijfsomstandigheden afgestemd.

Geurts bedrijfshulpverlening heeft jarenlange ervaring op de gebieden van
RI&E’s, ontruimingsplannen, opleidingen BHV.

Geurts Bedrijfshulpverlening

TOTALCARE

Brandbeveiliging

One for Safety 
Safety for All

Geurts BHV heeft een opleidingsinstituut voor bedrijfshulpverlening en is aangesloten bij het Nederlandse Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Voor de cursussen worden landelijk erkende examens afgenomen. Vooraf wordt een analyse van ongevallen of bijna ongevallen gemaakt in uw organisatie, waarop de opleiding/ training wordt afgestemd.

Doordat wij beschikken over een mobiele brandunit zijn wij zeer flexibel en kunnen op uw eigen locatie deze mobiele brandunit inzetten. Hierdoor wordt op een professionele en realistische wijze geoefend.