TOTALCARE

Brandbeveiliging

One for Safety 
Safety for All

Als gevolg van de ARBO-wet zijn veel bedrijven momenteel bezig met Bedrijfshulpverlening (BHV). Voor een groot aantal organisaties is dit iets nieuws, voor anderen voortzetting van wat eerder Bedrijfszelfbescherming werd genoemd. De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken hebben een aantal richtlijnen vastgesteld waaraan een bedrijfshulpverlener (BHV-er) dient te voldoen. Er zijn verschillende al lang bestaande opleidingen zodanig te combineren dat men ruimschoots voldoet aan deze richtlijnen. Al snel ontstond echter bij veel organisaties de behoefte om met een minimale inzet aan tijd en geld te voldoen aan de nieuwe richtlijnen. Vanaf dat moment gingen diverse cursusorganisaties een aangepaste opleiding ontwikkelen.

 

Nederland zou Nederland niet zijn als we niet de behoefte hadden aan een certificaat of diploma. Hiermee kan men immers laten zien dat men heeft voldaan aan een aantal eisen. Veel organisaties lijken dan ook meer geïnteresseerd te zijn in een fraai papiertje dan in wat de ministeries werkelijk voor ogen hadden, namelijk een goede bedrijfshulpverlening. In onze basisopleiding Bedrijfshulpverlening proberen we aan alle wensen te voldoen. Deze opleiding voldoet ruimschoots aan de normen die in de ARBO-wet zijn gesteld en is gericht op praktische vaardigheden. Om alles overzichtelijk te houden is de door de overheid gehanteerde indeling in taakgebieden aangehouden, aangegeven met de letters A, B, C en D. Men kan ook delen van onze cursus volgen.

 

In veel gevallen hebben mensen al een eenheidsdiploma EHBO of iets dergelijks waardoor men ten delen al voldoet aan de normen van de overheid. Uitbreiding of aanpassingen aan bijzondere omstandigheden zijn bij onze cursus eenvoudig mogelijk. Wilt u meer weten dan kunt u bij ons ook aanvullende opleidingen volgen.

Doordat wij bij onze “eigen-merk” cursussen een modulaire opbouw hebben zijn de onderdelen voor een aantal van onze cursussen identiek.

 

Om het studeren voor onze cursisten gemakkelijk te maken staat alle tekst aan één zijde zodat u ernaast schrijfruimte hebt voor aantekeningen of vragen. Op die manier hebt u alles steeds bij elkaar. Wij leveren daarom studiemappen voor rechts– en linkshandige personen.

 

Tijdens de bijeenkomsten wordt na het doornemen van de theorie de praktijk geoefend. Tijdens de bijeenkomst wordt meer aandacht besteed aan het praktijkgedeelte van de cursus. Het theorie-gedeelte wordt geacht door zelfstudie voor de bijeenkomsten te worden verkregen. Aan het begin van de bijeenkomst is nog de gelegenheid om vragen over het theorie-gedeelte te stellen en daar zal dan nog uitleg over worden gegeven. In onze cursussen besteden wij veel aandacht aan de praktijk. We willen namelijk, net als goede bedrijfshulpverleners, liever problemen voorkomen dan ze te moeten oplossen.

 

Door mee te doen aan één van onze cursussen verklaart de cursist zich stilzwijgend akkoord met onze “spelregels” en zijn de cursist en de opdrachtgevende organisatie gehouden aan de Algemene Voorwaarden van Reanimo. Deze worden desgevraagd bij het toezenden van het cursusmateriaal meegezonden naar de opdrachtgever zodat men hiervan kennis kan nemen voor aanvang van de cursus. Reanimo behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging het cursusmateriaal en de feitelijke lessen of andere diensten en producten te wijzigen als dit tot verbetering kan leiden. Al ons cursusmateriaal wordt voortdurend actueel gehouden en om die reden regelmatig gecontroleerd en zonodig gewijzigd.

Reanimo BHV-Opleidingen