Onderhoud Noodverlichting

TOTALCARE

Brandbeveiliging

One for Safety 
Safety for All

Waarom Controle?

 

Als het goed is, gaat in noodsituaties waarbij het licht uitvalt de noodverlichting aan. Dit gaat gepaard met verlichte bordjes die naar de dichtstbijzijnde uitgang verwijzen. Maar om verzekerd te blijven van een goede en veilige situatie, moet er wel wat werk worden verzet.

 

Net als bij veel andere veiligheidsinstallaties is ook noodverlichting aan veroudering onderhevig. Zo zal de accu in de meeste gevallen na 4 jaar aan vervanging toe zijn en kunnen elektronische componenten defect raken. Bij geen of achterstallig onderhoud kan het proces van veroudering zeer snel gaan, wat uiteindelijk kan leiden tot het uitvallen van de noodverlichting en dus tot onnodige kosten.

 

Totalcare Brandbeveiliging kan Uw noodverlichtingsinstallatie gelijktijdig met het onderhoud aan Uw brandblusapparatuur jaarlijks controleren en bepalen of deze nog naar behoren functioneert.

 

Onderhoudsdienst Noodverlichting.

 

Wij zijn naast brandbeveiliging ook gespecialiseerd in het onderhouden, aanpassen en projecteren van (decentrale) noodverlichtingsinstallaties. Totalcare Brandbeveiliging is dus in staat om naast het onderhoud en eventuele reparaties, U waar nodig te voorzien van een deskundig en onderbouwd advies.

 

Combinatieonderhoud veiligheidsproducten.

Naast de controle van noodverlichting kan ook het onderhoud hiervan gecombineerd worden met die van andere veiligheidsproducten. Voor meer informatie kunt U uiteraard altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

 

 Noodverlichting dient primair om de veiligheid van personen in een openbaar gebouw, of op de werkplek te garanderen. De noodverlichting stelt aanwezigen in staat om bij een calamiteit het gebouw, of de werkplek op tijd te verlaten. Een goede noodverlichtingsinstallatie kan paniek voorkomen en een ontruiming snel en ordelijk laten verlopen.

 

Het Arbo-besluit verplicht elke werkgever in art. 3.7, 3.9 en 8.4 om adequate noodverlichting en veiligheidssignalering aan te brengen op elke arbeidsplaats waar werknemers tewerkgesteld worden (zowel in kantoorgebouwen, industrie als elke andere werkplaats). Het artikel 1.1 definieert de arbeidsplaats als: iedere plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt of pleegt te worden gebruikt. Zowel eigenaars als werkgevers zijn dus verantwoordelijk voor een betrouwbare noodverlichtingsinstallatie.

 

Onderhoudsverplichting.

 

De noodzaak tot het onderhouden van een noodverlichtingsinstallatie wordt ook door de wetgever onderkend. Zowel in het Bouwbesluit, de Bouwverodening als in de Arbo-wet is dit opgenomen. Noodverlichting is een veiligheidsinstallatie en valt derhalve onder een periodieke onderhoudsplicht.

 

In de praktijk houdt dit in dat minstens één keer per jaar een noodverlichtingssysteem moet worden geïnspecteerd. Regelmatige controle en onderhoud zijn belangrijk en noodzakelijk.

 

De eigenaar en/of gebruiker van de installatie zal een deskundige moeten aanwijzen om het te controleren, te onderhouden en alle daartoe noodzakelijke werkzaamheden uit te laten voeren.

 

Belangrijke Verwijzingen:

 

NeN-EN 1838             Verlichtingstechniek noodverlichting

NeN 6088                      Vluchtrouteaanduiding

NeN 1010                      Veiligheid laagspanningsinstallatie

NeN-EN 50172           (pr) noodverlichtingssysteem vluchtwegen

NeN 3011                      Veiligheidskleuren en veiligheidstekens

NeN 3140                      Bedrijfsvoering elektrische installaties

 

Arbo art. 3.4                  Elektrische installaties

Arbo art. 3.5                  Elektrotechnische werkzaamheden aan een elektrische installatie

Arbo art. 3.7                  Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen.

Arbo art. 3.9                  Noodverlichting

Arbo art. 8.4                  Algemene vereisten veiligheids– en gezondheidssignalering