Onderhoud Brandslanghaspels

TOTALCARE

Brandbeveiliging

One for Safety 
Safety for All

Een jaarlijkse controle van Uw brandslanghaspels conform de eisen gesteld in de Nederlandse Norm NeN-EN 671-3 is verplicht. Totalcare Brandbeveiliging beschikt over een onderhoud– en servicedienst met een REOB-gediplomeerd servicemonteur. (REOB = Regeling Erkenning Onderhoudsbedrijven Kleine Blusmiddelen). Wij zorgen voor de verplichte jaarlijkse controle van brandblusapparaten in het gehele land van alle fabrikaten.

 

Onze servicewagen is compleet uitgerust met alle benodigde apparatuur. Vanuit onze twee vestigingen staan wij altijd klaar voor onze klanten, waardoor wij snel kunnen reageren. Totalcare Brandbeveiliging geeft op haar nieuw geleverde blusmiddelen een garantie van 5 jaar in combinatie met een service– en onderhoudsabonnement.

 

Met draagbare brandblusapparaten en brandslanghaspels kan een beginnende brand doelmatig worden bestreden. Om doeltreffend te zijn dienen deze brandblusmiddelen niet alleen in voldoende mate aanwezig te zijn, maar ook te allen tijde betrouwbaar te functioneren. Daarom is professioneel en regelmatig onderhoud van deze brandblusapparatuur noodzakelijk en door de overheid en assuradeuren verplicht gesteld.

 

Wordt U dus getroffen door brand en blijkt bij inspectie achteraf dat er geen, of ondeugdelijke blusapparatuur in het getroffen pand aanwezig was, dan zijn de financiële consequenties voor Uw eigen rekening!

 

Totalcare Brandbeveiliging levert een totaalprogramma van vaste en mobiele brandbestrijdingsmaterialen. Tevens opereert onze REOB-erkende onderhouds– en servicedienst landelijk. Wij voeren regelmatige controle uit, doen inspecties, voeren reparaties uit en plegen onderhoud en revisie aan alle voorkomende apparatuur van alle merken en types, inclusief droge stijgleidingen. Voor dit onderhoud kunt U bij Totalcare Brandbeveiliging een servicecontract afsluiten. Vraag s.v.p. naar onze condities.

 

Brandslanghaspels dienen volgens NeN-EN 671-3 jaarlijks door een erkend onderhoudsbedrijf* gecontroleerd te worden. Onze erkende servicemonteur** is voor deze specifieke werkzaamheden opgeleid, gediplomeerd en in het bezit van de relevante onderhoudsvoorschriften. Indien bepaalde omstandigheden zoals opstellingen buiten, weersinvloeden en dergelijke daartoe aanleiding geven, dient de controle frequenter te geschieden. Brandslanghaspels dienen om de vijf jaar te worden beproefd met de maximale toelaatbare werkdruk volgens NeN-EN 671-1.

 

Onderdelen zijn voorradig in onze servicewagen, hetgeen een constante paraatheid garandeert. Een servicecontract met Totalcare Brandbeveiliging garandeert U een constante betrouwbaarheid van Uw brandblusapparatuur. Geef prioriteit aan veiligheid!

 

*    Erkend Onderhoudsbedrijf: Een bedrijf dat door de bevoegde instantie (het Nationaal Centrum voor Preventie) is erkend als onderhouds– en revisiebedrijf. De erkenning geschiedt o.a. op grond van het in dienst hebben van tenminste één erkende deskundige, alsmede het in staat zijn binnen 24 uur de benodigde service te verlenen.

**  Erkende Servicemonteur: Een persoon die door een bevoegde instantie is erkend als deskundige. De erkenning geschiedt o.a. op grond van de gebleken opleiding en ervaring met betrekking tot de constructie, de werking en toepassing van het type blustoestel, alsmede de kennis van de voorschriften en de normen.