NeN 2559

TOTALCARE

Brandbeveiliging

One for Safety 
Safety for All

Medio 2001 is de nieuwe onderhoudsnorm NeN 2559 voor het onderhoud aan draagbare blustoestellen van kracht gegaan. De consequenties van deze nieuwe onderhoudsvorm worden hieronder voor U uitvoerig beschreven.

 

Het onderhoud wordt  in 4 niveaus onderscheiden:

1. Regelmatige controle door de gebruiker;                                                                                                De eigenaar/gebruiker dient alle brandblustoestellen regelmatig te inspecteren op zichtbare kenmerken zoals aanwezigheid, toegankelijkheid, gebruiksklaar, onbeschadigd, juiste gebruiksaanwijzing.

2. Jaarlijks onderhoud door een deskundig persoon;                                                                                                                                                   Het blustoestel dient jaarlijks te worden gecontroleerd door een REOB*-gediplomeerde monteur van een door het NCP gecertificeerd REOB*-bedrijf.

3. Vijfjaarlijks uitgebreid onderhoud door een deskundig persoon;                                

Een keer in de vijf jaar wordt het blustoestel onderworpen aan een uitgebreide controle en wordt waar nodig, de vulling vernieuwd.

4. Revisie na 10 jaar door een deskundig persoon;

           Na 10 jaar wordt het blustoestel volledig gedemonteerd en dient er een drukproef op de cilinder te worden uitgevoerd. Eventueel dienen, waar noodzakelijk, onderdelen waar nodig te worden vervangen en de vulling dient te worden vervangen.

 

De levensduur van brandblussers wordt gesteld op maximaal 20 jaar. Daarna moeten deze blussers buiten gebruik worden gesteld.

 

Wat betekent dit voor U?

 

U mag geen blussers ouder dan 20 jaar in gebruik hebben; deze dienen dan te worden vervangen. De oude blussers kunt U bij ons inleveren. De verwijdering van de blussers en de afvalverwerking zullen dan volgens de milieuwetgeving worden uitgevoerd. Mocht U deze brandblussers door ons laten vervangen dan verzorgen wij de afvoer van Uw oude brandblusser kosteloos voor U. Mocht U nog een oude brandblusser hebben maar wenst U geen nieuwe brandblusser bij ons aan te schaffen dan zijn wij genoodzaakt om verwijderings– en afvoerkosten in rekening te brengen.

Ook kunnen wij voor U een inventarisatie maken van, volgens de nieuwe norm, af te keuren blustoestellen; aan de hand hiervan kan tevens een vervangingsplan worden opgesteld waardoor U niet plotseling voor een voldongen feit komt te staan. Voor meer informatie over de nieuwe norm (NeN2559) kunt U ook bij onze vestigingen terecht of U kunt genoemde norm opvragen bij:

 

Het Nederlands Normalisatie-instituut

Postbus 5059

2600 GB Delft

Telefoon: 015-2690390

Fax: 015-2690190

 

* Het gaat om de werkzaamheden in het kader van de REOB-regeling.

REOB staat voor Regeling voor Erkenning van Onderhoudsbedrijven kleine Blusmiddelen. Deze regeling is in 1988 door de branche zelf opgezet. Het doel van de regeling is om de kwaliteit van het onderhoud aan kleine blusmiddelen op een hoog niveau te houden. Om de kwaliteit van het uitgevoerde onderhoud te beoordelen zijn er werkplaats– en beoordelingsinspecties opgezet. Vanaf 1997 zijn de REOB erkende bedrijven vertegenwoordigd via de VEBON**.

 

** VEBON

Vereniging van Beveiligings Ondernemingen in Nederland (Sectie “kleine blusmiddelen”) Werkgebied—Beveiliging tegen brand (en inbraak)

Europese organisatie—EURALARM en EUROFEU.

Deelneming in overlegstructuren—CEN/Cenelec, Halonenbank, NNI, Overheidsinstellingen, Scheepvaartinspectie.